Fitness Classes

  • Mon
  • 5:30pm
  • Thu
  • 5:30pm
Kidz Karate
  • Mon
  • 6:30pm
  • Thu
  • 6:00pm
Zen Do Kai
  • Sat
  • 10:00am
Yoga
  • Tue
  • 6:00pm
PowerBar

Fitness Schedule

Monday
Tuesday
Thursday
Saturday
10:00am
Yoga
10:00am - 11:00am
5:30pm
Kidz Karate
5:30pm - 6:30pm
Kidz Karate
5:30pm - 6:30pm
6:00pm
PowerBar
6:00pm - 7:00pm
Zen Do Kai
6:00pm - 7:00pm
6:30pm
Zen Do Kai
6:30pm - 8:00pm

OUR TEAM